Archiwum wpisów

Konferencja badawczo- rozwojowa

Innowacyjne formy wsparcia readaptacji społecznej i zawodowej osób opuszczających zakłady karne "więzi zamiast więzień" podsumowująca projekt pt. "Komplet innowacyjnych narzędzi optymalizujących współpracę podmiotów z przedsiębiorcami w zakresie ułatwienia wchodzenia na rynek pracy więźniom...

KONFERENCJA „WIĘZI ZAMIAST WIĘZIEŃ”

13 lutego 2015 roku odbyła się Konferencja postpenitencjarna „Więzi zamiast więzień”, która odbyła się w Wydziale Mediów, Aktorstwa i Reżyserii Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach mieszczącym się w Zabrzu , ul. Park Hutniczy 3.   Konferencja to podsumowanie projektu innowacyjngo...

Realizowaliśmy w roku 2014 jako Stowarzyszenie POMOST

Program penitencjarny "Zabrze miasto dla każdego zadanie wspierane przez Urząd Miasta Zabrze, współfinansowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Grupa wsparcia ZK Zabrze warsztaty umiejętności psychospołecznych w Zakładzie karnym w Zabrzu warsztaty...

Nowy Rok. Nowe wyzwania

Nowy Rok. Czas przełomu i zmian. Kończymy coś i coś zaczynamy.   Dziękując za czas, który owocnie wspólnie minął, życzymy wszystkim - Beneficjentom, Wolontariuszom, Partnerom, Współpracownikom i Sympatykom - gotowości do ruszenia w stronę marzeń. Wypełnienia nadchodzącego czasu pomysłami,...