Dziękujemy za wsparcie

Domowi Dziennego Pobytu „Rodzina” wspiera nas w powstawaniu ośrodka readaptacyjnego w Zabrzu.
Wolontariusze remontujacy placówkę otzrymują nieodpłatnie obiady dzięki uprzejmości "Rodziny".