Energia dobrych ludzi. Mamy 5000 kW!!!

W konkursie zorganizowanym przez firmę ePower ENERGIA DLA DOBRYCH LUDZI każdy z uczestników otrzymał nagrodę, tj.5000 kW

Drugi etap konkursu odbędzie się w dniach 8-12 grudnia br. a nagrodą będzie 5 000 zł

Mamy nadzieje, że w tych dniach również oddacie na nas swój głos.