Fundacja POMOST uczestniczy w programie PSIK Social Business Accelerator, inicjatywie środowiska private equity w Polsce

Od września 2015 Fundacja POMOST uczestniczy w programie PSIK Social Business Accelerator, inicjatywie środowiska private equity w Polsce.

Program PSIK – Ashoka Social Business Accelerator (SBA) został zainicjowany przez Komitet ds. Filantropii Przedsiębiorczej PSIK we współpracy z Ashoką w 2011 roku w odpowiedzi na rosnące potrzeby organizacji społecznych w zakresie rozwoju kompetencji biznesowych oraz zarządzania efektywnością działania.

Ideą programu jest transfer wiedzy i kompetencji biznesowych pomiędzy członkami PSIK - menedżerami zarządzającymi funduszami private equity/venture capital, a członkami Ashoki – liderami wiodących organizacji społecznych w Polsce. Organizacje społeczne, dzięki temu wsparciu, mogą zwiększać skuteczność i zakres oddziaływania społecznego.

We wrześniu 2015 została uruchomiona czwarta edycja programu. 

Valores Venture Philanthropy

Misją Valores, pierwszego polskigo funduszu venture philanthropy, jest zwiększanie skali oddziaływania wybranych organizacji społecznych poprzez udzielanie indywidualnie dopasowanego wsparcia finansowego oraz merytorycznego, sprzyjającego rozwojowi organizacji.
 
Valores został utworzony przez doświadczonych profesjonalistów związanych z Polskim Stowarzyszeniem Inwestorów Kapitałowych poszukujących skuteczniejszej metody wsparcia organizacji realizujących misję społeczną poprzez model „venture philanthropy”.
 
 
Celem Valores jest udzielenie bezpośredniego wsparcia finansowego i kompetencyjnego (inwestycja społeczna) niewielkiej liczbie wyselekcjonowanych organizacji społecznych, które mają największy potencjał zwiększenia skali swoich działań i osiągnięcia pozytywnych efektów społecznych. Valores inwestuje w organizacje społeczne o dużym potencjale osiągnięcia znaczącego wpływu społecznego. Oczekiwany zwrot z inwestycji to osiągnięcie wspólnie zakładanych rezultatów społecznych. Valores nie oczekuje zwrotu poniesionych nakładów finansowych.