Kolejne dłonie odbite na ścianie, kolejne osoby ukończyły Ośrodek

Na ścianie przybywa odbitych dłoni a w naszych sercach radości, że to co robimy ma sens.

Pobyt w naszym Ośrodku trwa rok, w tym czasie każdy wyznacza sobie plan pobytu oparty na indywidualnych celach które chce osiągnąć. Każdy cel długoterminowy powinien być podzielony na krótkoterminowe, dlatego co kilka miesięcy weryfikujemy i modyfikujemy powstałe plany. Każdy podopieczny ma wsparcie Asystenta z którym tworzy swoje plany i we współpracy, szuka sposobów ich realizacji.

Wiemy ile każdy włożył wysiłku w swój proces zmiany. 

Dlatego ze wzruszeniem żegnamy kolejne osoby, które ukończyły program readaptacyjny w naszym Ośrodku. Osiągnęły swoje cele i układają swoje życie na nowo. Życzymy im powodzenia i wytrwałości. :)