Konferencja "Rola środków probacyjnych i oddziaływań terapeutycznych w procesie readaptacji osób niedostosowanych społecznie"

 

Uczestniczyliśmy w konferencji. Publikujemy zdjęcia.

WIęcej...