Konferencja badawczo- rozwojowa

Innowacyjne formy wsparcia readaptacji społecznej i zawodowej osób opuszczających zakłady karne "więzi zamiast więzień" podsumowująca projekt pt. "Komplet innowacyjnych narzędzi optymalizujących współpracę podmiotów z przedsiębiorcami w zakresie ułatwienia wchodzenia na rynek pracy więźniom opuszczającym zakłady karne". Organizatorami konferencji była Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Fundacja Pomost.

 

Zobacz też