Konferencja badawczo- rozwojowa

2015-02-13 09:00

Innowacyjne formy wsparcia readaptacji społecznej i zawodowej osób opuszczających zakłady karne "więzi zamiast więzień" podsumowująca projekt pt. "Komplet innowacyjnych narzędzi optymalizujących współpracę podmiotów z przedsiębiorcami w zakresie ułatwienia wchodzenia na rynek pracy więźniom opuszczającym zakłady karne". Organizatorami konferencji była Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Fundacja Pomost.

 

Zobacz też

 

Kontakt

32 271-47-88
606 486 421
pomost@poczta.pl