Ten sam POMOST...

Stowarzyszenie POMOST przekształca wkrótce działalnosć.

Będziemy funkcjonować niedługo jako Fundacja POMOST, powierzając wszystkie zadania i działania organizacji Fundacji, będącej w trakcie rejetracji.