Programy realizowane w 2015 roku

Śląska Pracownia CANDIS

program, realizowany od stycznia 2015 w ramach dotacji z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

CANDIS to indywidualna, krótkoterminowa terapia dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W terapii mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi. Terapia jest bezpłatna, obejmuje 10 sesji trwających półtorej godziny, które realizowane są  w ciągu od 2 do 3 miesięcy. Skuteczność programu CANDIS została potwierdzona w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez Uniwersytet Techniczny w Dreźnie. 

Zajęcia w ramach terapii odbywały się w pomieszczeniach GCOP w Gliwicach przy ul. Kościuszki 35/1 i prowadzone są przez certyfikowanych specjalistów terapii uzależnień, którzy odbyli dodatkowo profesjonalne szkolenia uprawniające ich do prowadzenia programu CANDIS.

ŚLĄSKA PRACOWNIA CANDIS

GLIWICE, ul. Kościuszki 35/1

Irena Ozdoba tel. 510-094-254

Grzegorz Romanow tel. 793-989-656

zgłoszenia tel. lub mail: programcandis@op.pl


 

Program penitencjarny "Zabrze miasto dla każdego"

zadanie wspierane przez Urząd Miasta Zabrze, współfinansowane przez Regionalny Ośrodek olityki Społecznej Województwa Śląskiego

Grupa wsparcia ZK Zabrze

 • warsztaty umiejętności psychospołecznych w Zakładzie karnym w Zabrzu
 • warsztaty aktywizacji zawodowej
 • koncert grupy Po prostu
 • zajęcia sportowe - piłka nożna
 • porady prawne
 • spotkania motywacyjne

Program "ZA MURAMI"

realizowany w ramach "Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS", zadanie wspierane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

Podstawowymi celami tego programu było zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych poprzez wzrost poziomu wiedzy na temat HIV i AIDS.

Program skierowany był dla osób osadzonych w:

 • Areszcie Śledczym w Bytomiu
 • Zakładzie Karnym w Zabrzu
 • Areszcie Śledczym w Tarnowskich Górach
 • Zakładzie Karnym w Wojkowicach

Program penitencjarny "POMOST DO ZMIAN"

Podstawowym zadaniem programu było przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w mieście Bytom poprzez zwiększanien dostępności i udzielanie profesjonalnej pomocy osobom uzależnionym, zagrożonych wykluczeniem społecznym, powrotem do przestęstwa i nawrotami  choroby.

Program dzielił się na:

 • grupę wsparcia
 • zajęcia edukacyjno - warsztatowe
 • konsultacje indywidualne
 • warsztaty muzyczne

Program "Pomost do normalności"

 • grupy wsparcia w Areszcie w Tarnowskich Górach, Areszcie Śledczym w Katowicach i Areszcie Śledczym w Zabrzu
 • zajęcia edukacyjno - warsztatowe w Tarnowskich Górach
 •  konsultacje  indywidualne w Tarnowskich Górach

oraz społeczność terapeutyczna, prowadzona 2 razy w tygodniu w ośrodku readaptacyjnym POMOST w Zabrzu przez wykwalifikowaną kadrę terapeutów.

Program dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie lokalnie

...