Programy realizowane w 2016 r.

Program "Za murami"

zadanie finansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Ślaskiego

 • zajęcia edukacyjne HIV/AIDS na terenach Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych

 

Program penitencjarny "Zabrze miasto dla każdego - Pomost do zmian"

zadanie wspierane przez Urząd Miasta Zabrze
 
 • zajęcia HIV/AIDS
 • grupa wsparcia
 • Asystent osoby opuszczającej Zakład Karny
 • porady prawne
 • spotkania motywacyjne

 

Program "Pomost do zmian"

zadanie finansowane przez MInisterstwo Sprawiedliwości

Obejmuje następujące działania:

 • warsztaty umiejętności psychospołecznych
 • punkt konsultacyjny
 • porady prawne
 • porady psychologiczne
 • aktywizacja zawodowa
 • spotkania motywacyjne
   

Ośrodek readaptacyjny

zadanie współfinansowane przez Urząd Miasta Zabrze i Ministerstwo Sprawiedliwości

 

W Ośrodku readaptacyjnym prowadzimy:

 • pracę społecznoścąi terapeutyczno-korekcyjną
 • indywidualne spotkania mieszkańców ośrodka z asystentami osób opuszczajacych zakłady karne
 • warsztaty umiejętności psychospołecznych
 • warsztaty muzyczne