Realizowaliśmy w roku 2014 jako Stowarzyszenie POMOST

Program penitencjarny "Zabrze miasto dla każdego

zadanie wspierane przez Urząd Miasta Zabrze, współfinansowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Grupa wsparcia ZK Zabrze
 • warsztaty umiejętności psychospołecznych w Zakładzie karnym w Zabrzu
 • warsztaty aktywizacji zawodowej
 • koncert grupy Po prostu
 • zajęcia sportowe - piłka nożna
 • porady prawne
 • spotkania motywacyjne
Grupa wsparcia AŚ Zabrze
 • warsztaty umiejętności psychospołecznych w Areszcie Śledczym w Zabrzu
 • koncert grupy Peace & Love
 • punkt konsultacyjny dla osób opuszczających Zakłady karne i ich rodzin  

Program penitencjarny "Pomost do zmian"

zadanie wspierane przez Urząd Miasta Bytom, współfinansowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Grupa wsparcia w Areszcie Śledczym w Bytomiu
 • zajęcia edukacyjno-warsztatowe
 • profilaktyka uzależnień
 • konsultacje indywidualne z terapeutą i psychologiem
 • zajęcia z profilajtyki HIV/AIDS
 • spotkania motywacyjne
 • koncert 

Program penitencjarny w Areszcie Śledczym w Tarnowskich Górach

zadanie zlecone przez Urząd Miasta Tarnowskie Góry, współfinansowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

 • zajęcia edukacyjno-warsztatowe
 • profilaktyka uzależnień
 • grupy wsparcia

  Grupy, do których adresujemy projekt, to również osoby uzależnione, bezdomne, długotrwale pozostające bez zatrudnienia oraz bliscy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na:

  • trudności w przystosowaniu do nowej sytuacji,
  • rozpad relacji rodzinnych,
  • brak konstruktywnych wzorców społecznych,
  • identyfikację ze słabą strefą społeczną, skutkującą brakiem wiary w możliwość pokonywania trudności życiowych własnym staraniem.
   

  Grupa wsparcia w Zakładzie Karnym Zabrze

  paca nad motywacją do zmian w życiu Zabrze,
  ul. Janika 12
  każdy poniedziałek i piątek

  Grupa wsparcia w
  Domu Noclegowym w Zabrzu

  dla osób bezdomnych, uzależnionych, praca nad motywacją do zmian w życiu Zabrze,
  ul. Trocera 63
  g. 17.00 w każdy wtorek
  Zajęcia grupowe z zakresu profilaktyki uzależnień
  Areszt Śledczy Bytom
  pofilaktyka uzależnień, praca nad motywacją do zmian w życiu Bytom,
  ul. Wrocławska 4
  raz w miesiącu