Obecnie realizujemy (rok 2017)

Program penitencjarny "Zabrze miasto dla każdego"

zadanie wspierane przez Urząd Miasta Zabrze
 
 • prowadzenie Ośrodka readaptacyjnego
 • zajęcia terapeutyczne dla podopiecznych Ośrodka
 • Asystent osoby opuszczającej Zakład Karny
 • porady prawne
 • spotkania motywacyjne

 

Program "Pomost do zmian"

zadanie finansowane przez MInisterstwo Sprawiedliwości

Obejmuje następujące działania:

 • warsztaty umiejętności psychospołecznych
 • punkt konsultacyjny
 • porady prawne
 • porady psychologiczne
 • aktywizacja zawodowa
 • Asystent osoby, która opuściła Zakład Karny
 • spotkania motywacyjne

REINTEGRACJA                                      

zadanie finansowane przez Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii.  
 
 • program preznaczony dla osób opuszczających nasz Ośrodek Readaptacyjny
 • grupa motywacyjna podtrzymywania zmiany
 • zajęcia dodatkowe

CANDIS                                    

zadanie finansowane przez Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii.  
 

 

Programy zrealizowane

2017-03-10 12:01
Program "Za murami" zadanie finansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Ślaskiego zajęcia edukacyjne HIV/AIDS na terenach Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych   Program penitencjarny "Zabrze miasto dla każdego - Pomost do zmian" zadanie wspierane przez Urząd Miasta...
2015-12-31 17:30
Śląska Pracownia CANDIS program, realizowany od stycznia 2015 w ramach dotacji z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. CANDIS to indywidualna, krótkoterminowa terapia dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W terapii mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku...
2014-12-31 00:00
Program penitencjarny "Zabrze miasto dla każdego zadanie wspierane przez Urząd Miasta Zabrze, współfinansowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Grupa wsparcia ZK Zabrze warsztaty umiejętności psychospołecznych w Zakładzie karnym w Zabrzu warsztaty...
2013-12-31 00:00
Grupa wsparcia Zabrze dla osób, opuszczających zakłady karne,osób uzależnionych,paca nad motywacją do zmin w życiu Zabrze, ul. Wyzwolenia 7, Ip g. 17.00 w każdą środę Grupa wsparcia ogrzewalnia  Zabrze dla osób bezdomnych, uzależnionych, praca...