Obecnie realizujemy (rok 2017)

Program penitencjarny "Zabrze miasto dla każdego"

zadanie wspierane przez Urząd Miasta Zabrze
 
 • prowadzenie Ośrodka readaptacyjnego
 • zajęcia terapeutyczne dla podopiecznych Ośrodka
 • Asystent osoby opuszczającej Zakład Karny
 • porady prawne
 • spotkania motywacyjne

 

Program "Pomost do zmian"

zadanie finansowane przez MInisterstwo Sprawiedliwości

Obejmuje następujące działania:

 • warsztaty umiejętności psychospołecznych
 • punkt konsultacyjny
 • porady prawne
 • porady psychologiczne
 • aktywizacja zawodowa
 • Asystent osoby, która opuściła Zakład Karny
 • spotkania motywacyjne

REINTEGRACJA                                      

zadanie finansowane przez Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii.  
 
 • program preznaczony dla osób opuszczających nasz Ośrodek Readaptacyjny
 • grupa motywacyjna podtrzymywania zmiany
 • zajęcia dodatkowe

CANDIS                                    

zadanie finansowane przez Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii.  
 

 

Programy zrealizowane

Programy realizowane w 2016 r.

Program "Za murami" zadanie finansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Ślaskiego zajęcia edukacyjne HIV/AIDS na terenach Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych   Program penitencjarny "Zabrze miasto dla każdego - Pomost do zmian" zadanie wspierane przez Urząd Miasta...

Programy realizowane w 2015 roku

Śląska Pracownia CANDIS program, realizowany od stycznia 2015 w ramach dotacji z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. CANDIS to indywidualna, krótkoterminowa terapia dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W terapii mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku...

Realizowaliśmy w roku 2014 jako Stowarzyszenie POMOST

Program penitencjarny "Zabrze miasto dla każdego zadanie wspierane przez Urząd Miasta Zabrze, współfinansowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Grupa wsparcia ZK Zabrze warsztaty umiejętności psychospołecznych w Zakładzie karnym w Zabrzu warsztaty...

Realizowaliśmy w roku 2012 i 2013 jako Stowarzyszenie POMOST

Grupa wsparcia Zabrze dla osób, opuszczających zakłady karne,osób uzależnionych,paca nad motywacją do zmin w życiu Zabrze, ul. Wyzwolenia 7, Ip g. 17.00 w każdą środę Grupa wsparcia ogrzewalnia  Zabrze dla osób bezdomnych, uzależnionych, praca...